Các giải đấu trong năm
Ngày Giải đấu Địa điểm Giải thưởng
2019-02-27 Harmonie course Song Be $1.500 Thành viên Info Đăng ký
2019-02-22 Long Thanh course Long Thanh $5000 Thành viên Info Đăng ký
2019-02-19 West Lake course Long An Thành viên Info Đăng ký